Brilantný spôsob ako overiť limity možného je dokázať nemožné

communication center

  • prevádzka call centra na platforme najmä Cisco VoIP technológie
  • inbound telemarketing (infolinky, hotline, helpdesk, podpora kampaní, virtual office) s ISO 9001:2000 certifikátom; outbound telemarketing - prieskumy, overovanie údajov
  • realizácia komplexných IVR systémov, voice mail a klientskych CTI aplikácií; hosting / replikácia údajov s CRM systémami, úplné protokolovanie, záznam hovorov
  • pridelenie prichádzajúcich hovorov operátorom podľa priority volajúceho / volaného, kompetencií, vyťaženia, prevádzkových hodín a dní, ich zdieľanie
  • parametrická aplikácia na sledovanie riešenia podnetov (tickets) od ich zadania po ich ukončenie
  • vytvorenie virtuálnych častí call centier prepojením vzdialených pracovísk s centrálou, možnosť napojenia liniek klienta do sekcií call centra napr. v rámci kampane, špecializácie
  • návrh scenára hlasovej komunikácie, priebežné a záverečné štatistické vyčíslenie a grafické vyhodnotenie kampane
  • príjem, spracovanie a riešenie došlých poštových zásielok (document management system), objednávkových kupónov, reklamácií, registrácií, ... (nedoručené zásielky, odpovedné zásielky, ne/štandardizované formuláre, neštrukturované listy), správa P.O.Boxu, skenovanie, archivácia, web klient