Brilantný spôsob ako overiť limity možného je dokázať nemožné

data digitalization

  • zber, skenovanie, typovanie dát z dotazníkov, odpovedných kupónov, formulárov
  • export spracovaných údajov do formátov aplikácií Microsoft Office, txt, xml alebo do štruktúr databázového servera pomocou SW nástrojov s kontrolou povinných a normovaných položiek, online / offline replikácia, SOAP
  • optical character recognition, sémantické rozpoznávanie položiek, triedenie, párovanie
  • vyhodnotenie spracovaných údajov s použitím analytických a štatistických metód