Brilantný spôsob ako overiť limity možného je dokázať nemožné

database management, data adaptation

  • vytvorenie, normalizácia, kontrola a úprava databáz, segmentácia, profilácia, datamining
  • prevádzka klientskych databáz v našom IT prostredí, správa databáz a informačných systémov prevádzkovaných u klienta
  • vývoj privátnych cloudových riešení s garanciou Microsoft Certified Professional, Microsoft Certified Database Administrator, Microsoft Certified Technology Specialist a Microsoft Office Specialist
  • riadenie IT projektov metodikou PRINCE2
  • konverzia údajov pre komunikáciu so Slovenskou poštou, s bankami (príkazy, výpisy, karty)
  • algoritmická kontrola adries (PSČ, mestá, ulice), rodného čísla, IBAN, overovanie oslovenia podľa pohlavia, eliminácia duplicít, porovnávanie, zlučovanie (OR/AND, XOR)
  • ochrana osobných údajov v súlade s bezpečnostným projektom a následným auditom podľa zákona 428/2002 Z.z., šifrovanie, podpisovanie