Brilantný spôsob ako overiť limity možného je dokázať nemožné

Prečo MADE IN ...

S nami informácia nájde svojho adresáta

Direct mailing, telemarketing, podlinková komunikácia, moderné skladovanie s on-line systémom, vernostné programy i ďalšie služby, ktoré vykonávame získavajú u nás ďalší rozmer. Dbáme o dobré meno direct marketingu na Slovensku aj ako spoluzakladatelia ADiMa, asociácie direct marketingu. Pomáhame Vám osloviť práve tú skupinu ľudí, ktorí sa môžu stať Vašimi zákazníkmi.

Cesta od entropie k informačným systémom

Skrotiť dáta a vytvoriť z nich informačné systémy je pre nás vždy pozitívnou výzvou. O výsledku našich projektov hovoria za nás aj tieto v praxi dlhodobo fungujúce aplikácie:

  • Firemný informačný systém pre distribúciu a výmenu dát medzi e-shop, skladom a distribúciou
  • Informačný systém“ Imhotep“ pre lettershopové pracovisko, na príjem, spracovanie a tlač transakčných dát
  • Informačný systém Kvality ovzdušia pre SHMÚ

Dlhoročná tradícia a mená našich spokojných zákazníkov z radov veľkých firiem rebríčka Fortune 500 dokazujú, že svoju prácu robíme dobre. Viac ako dobre - môžete sa spoľahnúť.