Brilantný spôsob ako overiť limity možného je dokázať nemožné

fulfillment

  • skladovanie, identifikácia / označovanie, balenie a distribúcia produktov, periodík, tlačovín, darčekov, reklamných materiálov
  • vlastné skladové priestory, komplexné skladové hospodárstvo, riadenie stavu zásob (aj cez web rozhranie), príjem / výdaj / redistribúcia, elektronická výmena dokumentov, logistika
  • koncipovanie technologického postupu a optimalizácia výroby zásielok – kusová, sériová, hromadná
  • assembling - separovanie / kolektovanie tovaru, príprava sprievodných dokladov, kompletizácia, balenie, vyznačenie adresných, poistných a kreditných údajov na zásielke, umiestnenie nálepiek / značiek
  • realizácia komplexného zásielkového obchodu (aj parciálne)