Brilantný spôsob ako overiť limity možného je dokázať nemožné

kontakt

MADE IN ..., financial management, spol. s r.o.
prevádzka: Trnavská cesta 80, 821 02 Bratislava, Slovenská republika
sídlo: Kopčianska cesta 88, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31373887, DIČ: 2020353434, IČ DPH: SK2020353434
banka: VÚB banka 3071072259/0200
(IBAN: SK9002000000003071072259, Swift kód: SUBA SK BX)
riaditeľ/konateľ: RNDr. Marián Mráz
Zapisané v OR Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka 7128/B

Zväčšiť mapu